Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Kongresu

Wstępny program będzie ogłoszony na początku lutego 2019.

 

__________

Call for papers and poster jest zamknięty.

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji (IAML) ogłasza Call for papers and posters na Kongres IAML Kraków 2019.

 

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów i plakatów, związanych z tematyką muzycznych bibliotek, archiwów i centrów informacji, zwłaszcza zagadnień dotyczących bibliografii muzycznej, katalogowania i klasyfikacji, music encoding, MIR (Music Information Retrieval), prawa autorskiego, doskonalenia zawodowego, edukacji informacyjnej, badań muzykologicznych, zbiorów specjalnych, muzycznych druków ulotnych, zasobów cyfrowych, jak też prezentacji na tematy bardziej ogólne, które mogą zainteresować środowisko bibliotekarzy muzycznych. 

 

Czas przeznaczony na referat wynosi 30 minut, w tym 5-10 minut na pytania i dyskusje. Propozycje referatów należy wysyłać poprzez formularz online: http://www.iaml.info/call-for-papers.

 

Plakaty, stanowiące graficzno-tekstową wizualizację wybranej tematyki, będą prezentowane w czasie sesji posterowej. Do prezentacji plakatu można przygotować dodatkowe materiały w formie ulotek dla uczestników sesji. Propozycje plakatów należy wysyłać poprzez formularz online: http://www.iaml.info/call-for-posters.

 

Termin przesyłania propozycji referatów i plakatów mija 19 listopada 2018 (poniedziałek).

Autorzy propozycji zostaną powiadomieni o wynikach wyboru referatów i plakatów do programu Kongresu do dnia 11 stycznia 2019 (piątek).

Propozycje mogą być wysyłane w jednym z trzech oficjalnych języków IAML: angielskim, francuskim lub niemieckim.

 

Więcej informacji, w tym wskazówki dla autorów, na stronie IAML: http://www.iaml.info/congresses/2019-krakow